whatsapp

TLM 052 Karar Kuralı Uygulama Talimatı

AMAÇ

Deney sonuçlarına göre önceden belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, uygunluk değerlendirmesinde ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuralları belirlemektir. Uygunluk bildiriminin nasıl yapılacağı, yasal otoriteler veya düzenleyici kuruluşlar ve zorunlu mevzuatlarda tanımlanmış ise bu talimatta belirtilen kurallar uygulanmaz.
TLM 052 Karar Kuralı Uygulama Talimatı

Online Serfitika Sorgulama

Yapılan analizler sonucu çıkan sertifikayı online olarak sorgulayabilirsiniz.