whatsapp

Analizler

Başvuru formunu bağlantıdan indirip doldurduktan sonra bize iletebilirsiniz. Uzmanlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıp en kısa sürede size dönüş yapacaktır.....
TÜRKAK akredite kapsamımız
Bu prosedürün amacı, müşteri dilek ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi, müşteriden gelen dilek ve şikayetler hangi kapsamda ise bu konuda çözümler bulmak, uygulamak, kalite seviyesini sürekli kılmak ve müşteri memnuniyetini arttırmaktır.
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ’nde belirtilen koşullara uymaması
Deney sonuçlarına göre önceden belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, uygunluk değerlendirmesinde ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuralları belirlemek.