whatsapp

MNA Laboratuvar

Kalite Politikamız

MNA LABORATUVARLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MNA LABORATUVARLARI 17025 KALİTE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

 Analiz hizmetlerimizi işletme içi metot, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standart ve yönetmeliklere uygun olan metotlar ile yapmak,

Tüm dokümantasyon, prosesler, sistemler ve kayıtlarımızı TS EN ISO/ IEC 17025 standardına uygun olarak sürdürmek. Laboratuvar yönetimi ve tüm personelin katılımı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli olarak etkililiğinin artırılmasına bağlılık,

Analiz sonuçlarının kalitesini kontrolünü yetkin personel tarafından belirli zaman aralıklarında yapılan kalite kontrol testleri, laboratuvarlar arası karşılaştırma sonuçları, sertifikalı referans madde kullanımını sağlayarak sonuçlarımızın güvenilirliğini artırmak,

Analiz sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileyebilecek iç ve dış etki altında kalmadan tarafsızlık ve tutarlılık ilkesi içinde belirtilen metotlara uygun şekilde çalışmak,

Müşteriye ait bilgilerin korunmasını ve gizliliğini sağlamak,

Gizliliği ve tarafsızlığı etkileyecek risklerin sürekli olarak tanımlanması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,

Gizliliği ve tarafsızlığı etkileyecek bir risk oluşması durumunda riskleri giderebilmek veya en aza indirebilmek için gerekli aksiyonları en etkili şekilde gerçekleştirmek,

Kalite yönetim sistemi içinde hazırlanan tüm dokümantasyonu laboratuvar personelinin öğrenmesi ve geliştirmesi için eğitim vermek, kendi işlerinde uygulamalarını sağlamak,

Laboratuvara gelen her türlü şikâyeti değerlendirerek çözüm bulmak ve müşteri memnuniyeti artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

Politika ve hedeflerin laboratuvar organizasyonunun tüm seviyelerinde kabul edilmesini ve uygulanmasını güvence altına almak.


MNA LABORATUVARLARI 17065 KALİTE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI

Sahip olduğumuz değerler ışığında, yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte, hizmetlerimizde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmek,


Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek üzere iyileştirme fırsatlarını en etkili bir şekilde değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi devamlı amaç edinmek,

Hizmetlerimizi nitelikli çalışanlar ile gerçekleştirmek, tüm ekibimizin bilgi ve Becerisini geliştirecek, ekip ruhunu sürekli sağlamlaştıracak eğitim faaliyetlerini önemsemek ve gerçekleştirmek,

Güncel gelişmeleri yakından takip etmek, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek,

Tarafsızlığı sağlayabilmek üzere, tüm ilgili tarafların faaliyetlerimize katılımın olanak vermek ve tüm faaliyetleri tarafsızlığımızı bozmayacak şekilde yönetmek,

Tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, eşitlik ve güvenirlik prensiplerine bağlı kalmak, yasal gerekliliklerin ve uymakla yükümlü olduğumuz tüm standartların gereğini yerine getirmek.

Belgelendirme faaliyetlerini gelişmiş teknoloji ve güncel bilgileri takip ederek ilgili tarafları bilgilendirerek, denetim faaliyetlerimizi ISO/IEC 17065 akreditasyon kapsamına uygun olarak yürütmektir.
MNA Laboratuvar

Online Serfitika Sorgulama

Yapılan analizler sonucu çıkan sertifikayı online olarak sorgulayabilirsiniz.