whatsapp

Analizler

İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice (GLP)), klinik olmayan sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, gerçekleştirildiği, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşullarıyla ilgili kalite sistemidir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri, farmasötikler, pestisitler, kozmetik ürünler, veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri, yem katkı maddeleri, endüstriyel kimyasallar ve tıbbi cihazlarda bulunan test maddelerinin klinik olmayan testlerine uygulanmaktadır. Bu test maddeleri sıklıkla sentetik kimyasallardır, ancak doğal veya biyolojik kökenli olabilir ve bazı durumlarda canlı organizmalar da olabilir. Testlerin amacı, test maddesinin özellikleri ve/veya insan sağlığı ve/veya çevre açısından güvenlikleri hakkında veri elde etmek, ürünlerin tescili veya ruhsatlandırılması amacıyla yasal düzenlemelerin ve standartların gerektirdiği klinik öncesi sağlık ve çevre çalışmalarını gerçekleştirmektir.

MNA Laboratuvarları bünyesinde 2021 yılında kurulan GLP birimimiz, klinik öncesi sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan operasyonel birimler ve uzman kadrosuyla birlikte 2023 yılı Eylül ayından itibaren, “OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk Beyanı” çalışmalarında hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda aktiflerde ve bitmiş ilaç ürünlerinde Nitrozamin safsızlıkları başta olmak üzere Fiziksel-Kimyasal Testler ve Kalıntı Çalışmaları uzmanlık alanlarında kapsamlı hizmet sunmaktayız.
TÜRKAK-OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Beyanı