whatsapp

Ürün Belgelendirme Prosedürü

AMAÇ

Bu prosedürün amacı MNA Laboratuvarlarında ürün belgelendirme hizmetinin yerine getirilmesi için belgelendirme sürecine ilişkin yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

KAPSAM

Bu prosedür, MNA Laboratuvarlarında, bu prosedürün uygulaması; yazılı, sözlü ve her türlü; başvurunun alınması başvurunun gözden geçirilmesi, değerlendirmenin gerçekleştirilmesi, gözden geçirme, belgelendirme kararı belgelendirme dokümantasyonu belgelendirilmiş ürünler veri tabanı, gözetim belgelendirmeyi etkileyen değişiklikler belgelendirmenin sonlandırılması, daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi, ilgili kayıtlar, şikayetler ve itirazların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.
Ürün Belgelendirme Başvuru Formu

Ürün Belgelendirme Prosedürü

Online Serfitika Sorgulama

Yapılan analizler sonucu çıkan sertifikayı online olarak sorgulayabilirsiniz.