whatsapp

CE Belgelendirme

Conformite European kısaltması olan CE işareti, "European Conformity", Avrupa Normlarına uygunluk anlamına gelmektedir. CE işareti bir ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

"CE" İşareti, ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren bir işarettir. CE işareti’ ne sahip olmayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerine giremez. Genel olarak CE işareti, Avrupa pazarında ürünün serbest dolaşımını sağlayan bir ticaret pasaportu olarak düşünülebilir.

CE İşareti, bir kalite markası değildir. CE İşareti, herhangi bir yerden alınan marka olmayıp, imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana gerekli olan uygunluk işlemlerinden geçmesinden sonra imalatçı tarafından yapıştırılabilir.

İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

CE işareti Yönetmeliği’nin EK-1 inde CE işareti boyutları gösterilmektedir.

EK-1 CE işareti Boyutları

Kurumumuzda, 2016/425(EU) Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi kapsamında KKD ürünlerinin üzerine CE işaretini kullanılabilmek için uygunluk değerlendirmeleri faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ürün belgelendirme başvuru formunu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıp en kısa sürede size dönüş sağlayacaktır. Başvuru formunu bağlantıdan indirip doldurduktan sonra bize iletebilirsiniz. Uzmanlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıp en kısa sürede size dönüş yapacaktır.