whatsapp

KKD Direktifi

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeye Kişisel Koruyucu Donanım olarak tanımlanır. 2016/425 (EU) Regülation önceki 89/686/EEC direktifinin yerini almıştır. Bütün Kişisel Koruyucu Donanımlar CE İşareti taşımak zorundadır. Kurumumuz Kişisel Koruyucu Donanım malzemelerinin analizleri için ISO 17025 standardı ve ürün belgelendirme içinde ISO 17065 standardından akredite durumdadır.

2016/425/EU Regülation